Aanbod

Ik bied procesbegeleiding en facilitatie aan om -samen met teams, organisaties en stakeholders- antwoorden te bieden op complexe uitdagingen. Hierbij staat co-creatie, vertraging, zelfreflectie en het onzichtbare en het onbewuste tastbaar maken. Samen creëren we de omstandigheden waarbinnen het verborgen potentieel en de collectieve intelligentie aangeboord kan worden.

Mijn geschenk aan deze wereld is om processen te ontwerpen en te faciliteren die mensen ondersteunen om beter samen te werken, resonantie op te bouwen, en de kracht van collectieve intelligentie aan te boren.

Mijn diepe drijfveer is om bij te dragen aan de omslag richting een regeneratieve samenleving, waarin we in balans leven met onszelf, de natuur en de mensen rondom.

In het verleden heeft dit geschenk zich reeds geuit in onderstaande processen:

  • Multi stakeholder engagement: betrekken van verschillende stakeholders, de (verdoken)belangen naar boven brengen, vertrouwen op te bouwen om samen een antwoord te creëren dat we op voorhand niet hadden kunnen voorspellen.

  • Lerende netwerken: Collectief leren faciliteren en de latente kennis en wijsheid naar boven laten drijven

  • Teamontwikkeling: Bouwen aan authenticiteit, kwetsbaarheid en vertrouwen. Een ruimte creëren waarin spanningen en conflicten getransformeerd kunnen worden richting voorwaartse beweging.

  • Organisatieontwikkeling: Organisaties ondersteunen in het zoeken naar hun missie in deze uitdagende nieuwe tijden. En de processen en cultuur vorm geven om dit te realiseren.

  • Verandermanagement en navigeren in complexiteit: Ruimtes creëren waarin het veilig genoeg voelt om het onbekende en de complexiteit te omarmen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden waarbij alle betrokkenen vooruitgaan, ook diegenen die geen stem hebben.

  • Netwerkorganisaties: De impact vergroten door samen te werken over de grenzen van organisaties heen. Het leren omgaan en navigeren met de spanningen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn.

  • Burgerparticipatie: (Lokale) overheden ondersteunen in het creëren van een betere samenleving door het aanboren van de collectieve intelligentie en het sluimerende potentieel van hun burgers.

Samen met jullie ga ik graag op verkenning hoe we jou, je organisatie, en/of je team de volgende stap kunnen laten zetten.

Evenementen