Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de diensten van Cultures of Change en de website die hieraan verbonden is verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen

Vertrouwen

Alles wat besproken wordt, vrij komt binnen groepswerk of 1 op 1 sessies zal vertrouwelijk worden behandeld en wordt alleen besproken tussen de behandelaar en de cliënt, derden zullen nooit iets te horen of te zien krijgen van wat er gebeurd is. Informatie zal ook niet door derden opgevraagd kunnen worden. Alles wat je wenst te delen met Cultures of Change ter ondersteuning van je proces is en blijft vertrouwelijk en brengt geen verplichting met zich mee. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, tekeningen, of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Simon Luyts of rechthoudende derden.

Annulering van je inschrijving of afspraak

Annuleringen en terugbetalingen

Alle annuleringen dienen tijdig te gebeuren, dit 7 dagen voor de eigenlijke verstrekking van diensten.  Voorschotten die betaald zijn voor de diensten van Cultures of Change worden niet terugbetaald bij annulering. Bij een individuele afspraak kan een annulering plaatsvinden met doktersattest of omwille van een goede reden, is dit niet het geval dan wordt er een annuleringsbedrag van 30,00 eur aangerekend. Deze annulering dient te gebeuren 24u voor de afspraak. Indien deze annulering niet tijdig gebeurt wordt de kostprijs van de dienst van Cultures of Change in rekening gebracht. Simon Luyts is niet aansprakelijk voor annuleringen en de kosten die hieruit kunnen vloeien.

Annulering, afgelasting of overmacht

Bij annulering,ook door overmacht of afgelasting kan Simon Luyts niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De betaalde voorschotten kunnen ingehouden worden en zijn niet terugbetaalbaar bij annulatie, ook zijnde door overmacht. De bijdragen en inhouding van de betaalde voorschotten en bijdragen voor de diensten van Cultures of Change zullen niet meer bedragen dan 25 % van het totaal te betalen bedrag.

Trajecten, workshops, diensten en sessies. 

Eens een traject begonnen is kan je beslissen om deze stop te zetten. Je blijft net zoals de andere deelnemers toegang hebben tot het traject zolang het traject plaatsvindt.  Er worden geen gelden en voorschotten terugbetaald bij stopzetting van een traject. Bij aanvang van een traject wordt er verwacht dat je dit traject volledig mee volgt en bijwoont. 

Bij het inschrijven van een traject of dienst kan er een voorschot gevraagd worden. Deze is niet terugbetaalbaar en dekt de kosten van inschrijving. Een inschrijving is pas geldig na de volledige betaling van de dienst. Deze betaling kan gebeuren via manuele overschrijving op het rekeningnummer BE44 7360 5422 1145 op naam van Simon Luyts. Afspraken en inschrijvingen worden opgevolgd en bevestigd per mail.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Simon Luyts-Cultures of Change levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site (on)beschikbaar zou zijn, zal Cultures of Change de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Simon Luyts kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Simon Luyts-Cultures of Change is niet verantwoordelijk voor emotionele, fysieke, of andere schade die veroorzaakt kan worden door het deelnemen aan de diensten. Rechtreeks of onrechtreeks. Simon Luyts kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van diensten van Cultures of Change.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cultures of Change geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Simon Luyts kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Simon Luyts verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Het gebruik van “Cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Thirth Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige communicatie of socialmediaplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – _dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.