Van Gedeelde Visie tot Actie

Hoe zet je een gedeelde visie om tot actie?

We kennen het allemaal. Je hebt een idee. Je wil iets in gang zetten, en je hebt anderen hierbij nodig. Er is zo veel mogelijk wanneer we succesvol samenwerken. Maar hoe doen we dat dan?

Hieronder vind je enkele tips om hiermee zelf te gaan experimenteren:

Stap 1: Stel je doel scherp

Om tot actie over te kunnen gaan, moet er eerst een visie zijn, een plan. En als je dan nog wil dat het samenwerken aangenaam verloopt, zorg dan dat het plan gedragen is door de betrokkenen.

Start met je doel helder te krijgen. Ga in dialoog over de vraag: "Wat is het gedeelde doel waar we voluit onze tijd en energie in willen steken?"

 • Belangrijk is dat iedereen 100% achter dit gedeelde doel staat. Net zoals een kompas je helpt om de richting te bepalen, zal dit gedeelde doel jullie gidsen op jullie avontuur samen. Als je niet verloren wil lopen is het geen slecht idee om, bij de start, tijd te nemen om dit kompas goed af te stellen.

 • Ga het moeilijke gesprek niet uit de weg. Leg alle verborgen agenda's op tafel. Communiceer transparant over wat je er uit wil halen, en wanneer het voor jou niet de moeite is. Iedereen heeft verschillende belangen, maar de kunst is om deze belangen te verbinden. Zo kunnen we samen een win-win-win verhaal schrijven. Deze "purpose" legt een stevig fundament voor later.

 • Aandachtig luisteren is een onmisbare vaardigheid om het gedeelde doel naar boven te laten komen.

Stap 2: Wakker de intrinsieke motivatie aan

Eenmaal wanneer er een gedragen visie is, moet je ook tot actie overgaan. Vaak echter wordt een plan snel een lijst van to do's. Zeg nu zelf, loop jij warm van een takenlijstje? Intrinsieke motivatie, daar moeten we op inzetten!

Ik kan het zelf niet beter verwoorden dan in deze quote van Antoine de Saint-Exupery:

Als je een schip wil bouwen, verzamel geen mensen om hout te verzamelen en ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee

Wat betekent dit concreet?

 • Ga met elkaar het gesprek aan over je talenten: "Wat geeft me goesting?", "Waar lopen we spontaan warm van?" en "Hoe kan ik deze talenten inzetten voor ons gedeelde doel?".

 • Zet in op elkaars sterkten, en maak gebruik van de goesting voor mensen om te leren en nieuwe dingen te proberen.

Stap 3: Maak goeie afspraken

Samenwerking vraagt niet alleen een gedeeld doel, elkaar kunnen vertrouwen en weten wat we van elkaar kunnen verwachten, zijn zeker zo belangrijk. We kennen ongetwijfeld allemaal wel zo'n situatie waarin we onze verwachtingen en behoefte niet duidelijk kenbaar maakten, en veronderstelde dat de ander dit wel weet, met de nodige frustratie tot gevolg. Afspraken expliciet maken is belangrijk omdat ze een basis van veiligheid geven waarin je constructief kan samenwerken.

 • Een goeie vraag om hierover in gesprek te gaan is: “Wat heb ik nodig van de groep om achteraf (los van het resultaat) te kunnen zeggen "Dit was 100% mijn tijd en energie waard geweest?".

  • Door mensen de kans te geven om hun noden kenbaar te maken, wordt het mogelijk voor de groep om hiermee rekening te houden.

  • Behoeften kunnen bijvoorbeeld zijn "ik heb nood aan helderheid mbt ieders engagement en duidelijke takenverdeling", "ik heb nood aan transparante communicatie, dat we uitspreken als er spanning is", "ik heb nood aan plezier, het mag niet te serieus worden en we mogen fouten maken"...

 • Schrijf deze afspraken op. Wanneer er onduidelijkheid of spanning is, kan je hier steeds naar terugkeren. Een goed gidsend principe is "goed genoeg voor nu, en veilig genoeg om te proberen". Afspraken kunnen bijgestuurd worden, maar doe dit in afstemming met de anderen.

Stap 4: Next steps

Eenmaal dat de basis gelegd is, zijn we (eindelijk) klaar om tot actie over te gaan. Neem de tijd om deze eerste stappen te doorlopen. Traag gaan is soms sneller. Wanneer deze eerste stappen goed gezet zijn, dan bundel je ieders krachten om het gedeelde doel te bereiken.

 • Een goede vraag om de eerste acties scherp te krijgen is: "Welke dingen moeten eerst gebeuren om dit gedeelde doel te bereiken?"

 • Tip: Beter kleine dingen die de energie en goesting hoog houden, dan te direct te ver te willen schieten en hier geen energie voor hebben. Werk vanuit goesting, en gebruik je purpose steeds als kompas!

Succes ermee!

Extra tools ter inspiratie:

 • Diep luisteren is een vaardigheid, die onmisbaar wanneer je wil samenwerken. De 4 niveaus van luisteren biedt een kader om je hierin te oefenen.

 • Het "gesprek op voeten" is een methodiek uit "Deep Democracy" die je kan inzetten om tot een gedeelde visie te komen

 • Sociocratie 3.0 heeft heel wat methodieken om efficiënt samen te werken en gedragen besluiten te nemen.

 • Dragon Dreaming is een interessante methodiek om van een (project)idee tot realisatie te komen

Ondersteuning:

Prikkelt dit artikel je, en heb je iets van "Dit wil ik, maar ik zie dit mezelf niet doen"? Dan mag je me altijd contacteren voor procesbegeleiding. Met plezier ondersteun ik mensen die de kracht van co-creatie willen aanboren.

Psst: Wil je graag met je buurt aan de slag gaan? (En woon je in Vlaams-Brabant?) Ga dan eens aankloppen bij Avansa Oost-Brabant: Zij ondersteunen burgers om in hun buurt tot een gedeelde visie en acties te komen.