Aanbod voor organisaties

Ik begeleid processen om -samen met teams, organisaties en stakeholders- antwoorden te bieden op complexe uitdagingen.

Mijn sterkte hierin is:

 • Structuur: Het faciliteren van samenwerking en co-creatie over teams, afdelingen, disciplines en organisaties heen en dit vormgeven in een samenwerkingsstructuur zodat een gedragen en duurzaam resultaat kan ontstaan.

 • Cultuur: Het versterken van de relaties en het sociale weefsel van de organisatie zodat het in staat is om diens collectieve intelligentie aan te boren en constructief kan omgaan met spanningen en paradoxen.

 • Missie: Het scherpstellen en verfijnen van de diepere drijfveer en missie tot een bruikbaar kompas en navigatietool.

 • Navigeren: Het inzichtelijk maken van de patronen die onderhuids de situatie sturen waardoor de complexiteit opnieuw meer hanteerbaar wordt.

Samen creëren we de omstandigheden waarbinnen het verborgen potentieel en de collectieve intelligentie aangeboord kan worden.

In het verleden heeft heb ik mijn talenten reeds ingezet in onderstaande processen:

 • Multi stakeholder engagement: betrekken van verschillende stakeholders, de (verdoken)belangen naar boven brengen, vertrouwen op te bouwen om samen een antwoord te creëren dat we op voorhand niet hadden kunnen voorspellen.

 • Lerende netwerken: Collectief leren faciliteren en de latente kennis en wijsheid naar boven laten drijven

 • Teamontwikkeling: Bouwen aan authenticiteit, kwetsbaarheid en vertrouwen. Een ruimte creëren waarin spanningen en conflicten getransformeerd kunnen worden richting voorwaartse beweging.

 • Organisatieontwikkeling: Organisaties ondersteunen in het zoeken naar hun missie in deze uitdagende nieuwe tijden. En de processen en cultuur vorm geven om dit te realiseren.

 • Verandermanagement en navigeren in complexiteit: Ruimtes creëren waarin het veilig genoeg voelt om het onbekende en de complexiteit te omarmen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden waarbij alle betrokkenen vooruitgaan, ook diegenen die geen stem hebben.

 • Netwerkorganisaties: De impact vergroten door samen te werken over de grenzen van organisaties heen. Het leren omgaan en navigeren met de spanningen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn.

 • Burgerparticipatie: (Lokale) overheden ondersteunen in het creëren van een betere samenleving door het aanboren van de collectieve intelligentie en het sluimerende potentieel van hun burgers.

Graag ga ik met jullie op verkenning hoe we jou, je organisatie, en/of je team de volgende stap kunnen laten zetten.

 • Simon, als projectleider bij Trüvius, ondersteunde het departement WSE met het faciliteren en coachen van een lerend netwerk van 17 proeftuinen over Levenslang Leren. Hun aanpak was erg gestructureerd, uitgevoerd met veel engagement, meedenkend en proactief. Gemaakte afspraken werden prima opgevolgd. Ze pasten in het lerend netwerk vernieuwende interactievormen toe die de deelnemers elke keer opnieuw uitdaagden om echt met elkaar in gesprek te gaan en meerwaarde te halen uit het netwerk.

  Pieter van Sande, Projectbeheerder Europa WSE
 • Simon begeleidde voor het Departement Werk en Sociale Economie het lerende netwerk van de digibanken. Met de nodige aandacht voor zowel de noden van de opdrachtgever, alsook die van de deelnemers van het netwerk, combineerde hij inhoud en verbinding tot inspirerende bijeenkomsten. Daarnaast begeleidde hij ook opstartende trajecten om tot een gedragen samenwerkingsovereenkomst en -strategie te komen. Met succes, want alle deelnemende trajecten resulteerden in een positieve projectaanvraag."

  Daan Neels, Projectcoördinator Digibanken van Departement WSE